u

Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 Miasta Elbląg zostało zakończone.
Dziękujemy za udział w głosowaniu.

Oficjalne wyniki udostępnione zostaną po zliczeniu papierowych ankiet.